Ngắm san hô và cá tại Vũng Tàu

Ngắm cá và hàu, san hô tại Vũng Tàu.