cafe Độc Lập, Vũng Tàu

quán cà phê Độc Lập đường Lý Tự Trọng, Vũng Tàu.