Sửa xe tại bùng binh 3/2 và Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu

khu tạp hoá, cafe và sửa xe máy tại bùng binh quốc lộ 51C và Nguyễn An Ninh. Cửa ngõ vừa xuống đến Vũng Tàu.