Vũng Tàu ngày Tết Đoan Ngọ 2021, ngày thứ 14 dãn cách xã hội.

Vũng Tàu yên tĩnh trong ngày Tết Đoan Ngọ 2021 vì dãn cách xã hội 14 ngày.